Zekerheid in gebruik therentcompany-icon-1-02-13.jpg

 •  therentcompany-icon-1-02-14.jpgVal-of stootschade
  welke invloed heeft op de functionele werking van de laptop of chromebook
 • therentcompany-icon-1-02-15.jpgVloeistof- en vochtschade
  veroorzaakt door water, koffie, thee, frisdrank of regen
 • therentcompany-icon-1-02-05.jpgBrand- of kortsluitingschade
  ook schade als gevolg van blikseminslag of ontploffing
 • therentcompany-icon-1-02-09.jpgDiefstal met braakschade
  waaronder diefstal uit het kluisje binnen school

 Bel E-mail