Technologische trends in het onderwijs
 

De inzet van technologische trends in het onderwijs is volgens onderwijsmarketeer Dieter Möckelmann een must. Zonder technologische innovaties sluit het onderwijs niet langer aan bij de belevingswereld van kinderen en de digitaliserende maatschappij. Technologie maakt onderwijs daarnaast efficiënter, flexibeler en persoonlijker. Mits je het goed inzet natuurlijk. Toch staan docenten nog niet altijd te juichen. 

 

Van geschiedenisdocent naar onderwijsmarketeer

De impact van technologie is wat Dieter Möckelmann zo boeit. Al tijdens zijn opleiding tot geschiedenisdocent. Toen nog, stond er maar één computer met internet in de mediatheek. Dieter zag in dit internet een grote kans voor docenten en het onderwijs. Na zijn opleiding stond hij een paar maanden voor de klas, maar richtte zich daarna al snel op ICT in het onderwijs. Nu slaat Dieter als onderwijsmarketeer een brug tussen het onderwijs en ICT.

 

Digitaliserende maatschappij

Dieter: “Technologische innovaties zijn er al een hele tijd. Denk aan videobellen, virtual reality, internet of things en virtuele klaslokalen. De technologie bestaat. In het onderwijs werd er alleen nog weinig mee gewerkt. De coronapandemie zorgde voor een gigantische boost. De tijdelijke sluiting van scholen was niet prettig, maar heeft wel laten zien dat het onderwijs anders kan. Mits goed georganiseerd, natuurlijk. Een schoolgebouw is niet altijd meer nodig, lesgeven kan online, en leren kan op verschillende manieren. Flexibiliteit past bij de huidige digitaliserende maatschappij.”

 

Vaardigheden van de 21e eeuw

Die flexibiliteit wordt ook van docenten gevraagd, samen met digitale geletterdheid en ondernemerschap. Volgens Dieter dé vaardigheden van de 21e eeuw. Skills die docenten nodig hebben. Dieter: “Veel docenten zijn niet digitaal fit, terwijl technologie zoveel kan toevoegen aan het onderwijs. Niet alles hoeft per se online. Doe alleen online wat je online kúnt doen. Ga voor hybride onderwijs: een combinatie van online en offline. Niet tegelijkertijd, maar afwisselend, als een puzzel. Een instructie kan bijvoorbeeld online worden gegeven, zo bereik je in één keer een grote groep leerlingen. Voorafgaand kun je in kleinere groepen fysiek samenkomen om de les voor te bereiden, en achteraf om een opdracht uit te voeren.”

 

Aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen

Docenten die niets met technologie willen zijn volgens Dieter naïef. “Je wordt docent om leerlingen voor te bereiden op de toekomst. In de mediarijke wereld van nu kun je technologie niet links laten liggen. Remember why you started.”

 

Ook al zijn docenten vaak nog niet digitaal fit, leerlingen zelf zijn dat wel. Dieter: “Zij vergaren een deel van hun kennis al online. Via YouTube bekijken ze bijvoorbeeld uitlegfilmpjes van docenten. Online kiezen zij zelf van wie ze willen leren.”

 

Dieter vervolgt: “Peuters weten nu vaak al hoe ze moeten swipen. Over vijf jaar rijden we allemaal in zelfrijdende elektrische auto’s. We wachten niet meer op een wekelijkse televisieserie, maar bingewatchen series via Netflix. We gaan niet meer naar de supermarkt, maar bestellen onze boodschappen online. De omgeving waarin onze kinderen opgroeien is veranderd. Ook de leeromgeving moet daarop worden aangepast. Docenten moeten aansluiten bij deze belevingswereld, daarvoor kan technologie worden ingezet.”

 

Haken en ogen

Scholen hebben de ambitie om leerlingen goed op te leiden, zodat zij ook na school goed terechtkomen. Ambitie alleen is volgens Dieter niet genoeg; de urgentie moet worden gevoeld. Door zowel systeembeheerders en directeuren, als docenten en decanen. De toegevoegde waarde van technologische ontwikkelingen moet helder zijn. Technologie kan processen versnellen en versimpelen. Het kan de werkdruk verlagen en het lerarentekort verhelpen. Met één online les kun je meer leerlingen bereiken, dan met één klassikale les.

 

Om technologie goed te implementeren in het onderwijs heb je volgens Dieter vijf dingen nodig: hardware, content, visie, deskundigheid en leiderschap. Zijn deze waarden in balans? Dán kun je meters maken.

 

Haken en ogen zijn er ook. Denk aan privacy, beveiliging en ethiek. Dieter: “Dit zijn thema’s die óók besproken moeten worden, geen argumenten om niet met technologie aan de slag te gaan. Hier komt het aan op visie en deskundigheid. De wereld verandert. Scholen en docenten moeten daarin mee. En de problemen die daarbij komen kijken moeten we aanpakken.”

 

Een goede ruil

Verandering is lastig, en vraagt daarom om uitleg, duidelijkheid én een goede ruil. Technologie kan het onderwijs efficiënter maken. Het kan tijd en kosten besparen. Het kan leerlingen meer betrokken maken, waardoor ze de stof sneller snappen. En de ruil moet volgens Dieter écht goed zijn. Het krijtbord gaat weg, en maakt plaats voor een digibord of touchscreen.

 

Blik op de toekomst
Ideaal toekomstbestendig onderwijs sluit aan op de belevingswereld van leerlingen en de veranderingen in de maatschappij, dus. Wat dit volgens Dieter voor de (nabije) toekomst van het onderwijs gaat betekenen? Online én offline leren, en samenwerken in een mediarijke omgeving. Adaptief en gepersonaliseerd, met flexibele werktijden met flexibele schoolweken. We zijn benieuwd!

In samenwerking met:

microsoft.png