De toekomstige maatschappij vraagt om nieuwe digitale vaardigheden
 

De toekomstige maatschappij vraagt om nieuwe digitale vaardigheden
Kinderen klaarstomen voor de digitale toekomst, dat is het doel van Intel® Skills For Innovation. De toekomstige digitale maatschappij vraagt om nieuwe en andere vaardigheden. Intel® ontwikkelde daarom lesmateriaal voor op scholen: Intel® Skills For Innovation (Intel® SFI). Dit materiaal helpt docenten op de basisschool en in het voorgezet onderwijs om belangrijke nieuwe digitale vaardigheden op een betrokken en inspirerende manier over te brengen aan hun leerlingen. Deze scholieren zijn tenslotte dé nieuwe generatie innovators.

 

De rol van mens en machine verandert

In deze veranderende technologische maatschappij verandert de rol van mensen en machines in het dagelijks leven en op de werkvloer. Onder andere kunstmatige intelligentie, machine learning en data science spelen een steeds grotere rol. Op de werkvloer zijn hiervoor andere vaardigheden nodig dan voorheen. Daar ligt een mogelijkheid – en misschien zelfs een taak - voor het onderwijs: kinderen klaarstomen voor de digitale maatschappij. Zo kunnen kinderen nu en straks goed hun weg vinden in de veranderende maatschappij.

 

Dichterbij dan je denkt

Kunstmatige intelligentie (artificial intelligence) en machine learning lijken soms nog in de kinderschoenen te staan, maar toch wordt dit al volop gebruikt in ons dagelijks leven. Google maakt bijvoorbeeld gebruik van kunstmatige intelligentie als je de zoekresultaten krijgt voorgeschoteld. Ook Netflix en Spotify doen dit, als ze je suggesties geven voor een nieuwe film of nieuwe muziek. Kentekenherkenning in parkeergarages is ook zo’n voorbeeld, net als virtuele assistenten als Siri, Cortana en Google Now.

 

De noodzaak voor andere vaardigheden

De technologische veranderingen in de maatschappij vragen om een andere en nieuwe aanpak van het onderwijs. Op de werkvloer worden nieuwe digitale vaardigheden steeds belangrijker. Natuurlijk voor de typisch technische banen, het is algemeen bekend dat er een flink tekort is aan technisch personeel. Door de groei van sectoren zoals de ICT, robotica en automatisering, staan er meer vacatures open dan dat er personeel te vinden is. De belangstelling van studenten voor bèta en techniek neemt steeds meer af. Door kinderen op een inspirerende manier vroeg kennis te laten maken met technologie, kunnen we ze enthousiasmeren voor zogenaamde STEM-studierichtingen (Science, Technology, Engineering en Mathematics).

 

Ook voor functies in andere sectoren komen digitale vaardigheden van pas. Mensen die bijvoorbeeld in de agrarische sector, de medische sector of in de sport aan de slag gaan, zijn gebaat bij nieuwe digitale vaardigheden. Door technologische veranderingen kunnen problemen worden opgelost zoals dat niet eerder kon, ook in deze sectoren. Door al vroeg aan de slag te gaan met nieuwe digitale vaardigheden, kun je deze in de toekomst toepassen op de werkvloer.

 

Welke vaardigheden zijn dat dan?

Kinderen en smartphones lijken soms onlosmakelijk verbonden. Al vroeg leren ze om te swipen en te scrollen. Toch is het gebruiken van technologie niet langer genoeg om de nodige vaardigheden te leren. Daarvoor hebben scholieren en studenten verschillende devices, tools en training nodig. Digitaal onderwijs helpt kinderen om zich voor te bereiden op deze technologische veranderingen. Met het lesmateriaal van Intel® SFI wordt onder andere de creativiteit en innovativiteit van leerlingen aangewakkerd.

 

Tot de Intel® Skills for Innovation behoren vaardigheden op het gebied van:

·         Data science

·         Programmeren & coderen

·         Simulatie & modellering

·         Kunstmatige intelligentie & machine learning

 

Binnen het Intel® Skills For Innovation-programma wordt leerlingen onder andere geleerd om analytisch te denken, complexe problemen op te lossen, systemen te analyseren en creatieve ideeën te bedenken. Daarnaast gaat het lesmateriaal in op design thinking, computationeel denken en sociaal-emotionele aspecten. Innovatie en creativiteit worden steeds belangrijker op de werkvloer en in het dagelijks leven.

 

De vier stappen in het framework van Intel® Skills For Innovation

Intel® SFI bestaat uit een programma van vier stappen:

1.       Plannen (SFI Planning Toolkit)

2.       Ervaren en proberen (SFI Starter Pack)

3.       Trainen (SFI Professional Development)

4.       Inzetten en ontwikkelen (Intel Partner Ecosystem)

 

Het Intel® SFI framework faciliteert docenten om digitale vaardigheden over te brengen op hun leerlingen. Het geeft docenten vertrouwen om technologie te integreren in hun eigen lesprogramma om leerlingen hun cognitieve, technische en sociaal-emotionele skills te laten ontwikkelen in zowel fysieke als virtuele leeromgevingen.

 

Het programma bevat lesmateriaal dat docenten op de basisschool en in het voortgezet onderwijs kunnen gebruiken om hun leerlingen digitale vaardigheden bij te brengen. Het programma leert allereerst de docenten zelf welke digitale vaardigheden van pas komen in de digitale toekomst, en waarom dat zo is. Daarna kunnen docenten samen met hun leerlingen aan de slag.

 

Meer weten over Intel® Skills For Innovation?