3 tips voor werken aan sociale vaardigheden
Sociale vaardigheden zijn belangrijk voor de toekomst. Belangrijker dan ooit tevoren. Want op de werkvloer worden de taken steeds complexer: eenvoudige taken worden geautomatiseerd, uitdagingen moeten vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken … Dit zorgt er voor dat een uitdaging nog zelden door één enkele persoon kan worden aangepakt. Hierdoor neemt het belang van kennis delen en samen werken alleen maar toe.

Een voorwaarde om goed te kunnen samen werken, is beschikken over een uitgebreide set sociale vaardigheden: opkomen voor je mening, luisteren naar de mening van anderen, op een respectvolle manier feedback geven, helpen en hulp ontvangen…

Deze vaardigheden vragen veel tijd en veel oefening. Daarom is het leuk om hier ook in je klas expliciet aandacht aan te besteden.

 

Tip 1: zorg voor een veilig klimaat
Als je wil werken aan sociale vaardigheden, dan moet je eerst en vooral een veilig klimaat creëren. Maak van je klas een warme plek waar elke leerling de andere kent (niet alleen bij naam). Zo wordt het een ideale omgeving om te durven experimenteren. Een veilig klimaat begint bij dag 1. Daarom is het leuk om aan het begin van het schooljaar wat kennismakingsoefeningen te doen (bijvoorbeeld een kennismakingsbingo). Maar vergeet ook niet om verder doorheen het schooljaar in te zetten op elkaar kennen, elkaars talenten zien en elkaar waarderen. Je vindt heel wat inspiratie op de website van KlasCement (coöperatief leren).

 

Tip 2: leer de emotie-taal aan
Het is belangrijk om een taal te hebben voor de emoties die je voelt of ziet bij anderen. Leerlingen moeten deze woordenschat echt aanleren. Als je hen een gedeelde taal aanleert, dan help je hen om elkaar te begrijpen en feedback te geven. Een leuke tool hiervoor vind je op Kahoot! (een laagdrempelige quiz-app). Kahoot! heeft namelijk 8 quizzen en een hele reeks schattige monstertjes die je op weg helpt om op een laagdrempelige manier de taal der emoties over te brengen.

 

Tip 3: oefen oefen oefen
Sociaal-emotionele vaardigheden zijn gemakkelijk in theorie maar zo moeilijk in de praktijk. Daarom is het belangrijk dat je als leerkracht veel oefenkansen creëert. Dat kan bijvoorbeeld met de Reflect Tool van Microsoft Teams for Education. De monstertjes uit de Kahoot!-quiz van hierboven komen terug in deze tool. Op die manier kun  je je leerlingen laten reflecteren op hun emoties op verschillende momenten van de dag, bijvoorbeeld ’s morgens bij de check-in of na het afwerken van een opdracht… Door leerlingen regelmatig te laten reflecteren op hun emoties, leren ze die zelf beter begrijpen. Maar ook als leerkracht heb je een beter zicht op hoe je leerlingen zich voelen.

 

Hopelijk hebben we je met deze tips wat inspiratie gegeven om aan de slag te gaan. Gebruik je de Reflect-tool al? Dan zouden we het heel leuk vinden om je ervaringen te horen.

 

 

Powered by:

2000px-microsoft-logo-2012-svg(13).png