Stichting Leergeld biedt financiële hulp aan kinderen uit gezinnen die het nodig hebben
 

De digitalisering van de maatschappij heeft grote impact op ons dagelijks leven. Op onze communicatie en sociale contacten, op de politiek en de economie, en op de manier waarop we werken. Denk aan mobiele apps, online winkelen en internetbankieren. Ook ouders en kinderen krijgen te maken met deze digitale veranderingen. Op middelbare scholen is digitaal onderwijs steeds vaker de norm. Hiervoor is meestal de aanschaf van een laptop nodig. Die kosten komen vaak terecht bij de ouders. Stichting Leergeld biedt hulp aan gezinnen die dit niet kunnen betalen, zodat digitaal onderwijs voor alle kinderen toegankelijk blijft.

 

Het belang van digitaal onderwijs
De digitalisering van onze maatschappij heeft ook invloed op de manier waarop we leren. Steeds vaker is digitaal onderwijs de norm op middelbare scholen. Voor docenten biedt dit nieuwe en uitdagende mogelijkheden. Voor kinderen is dit een goede kennismaking met de digitale mogelijkheden en een voorbereiding op de digitale toekomst. Niet voor alle gezinnen is het vanzelfsprekend om op eigen kosten een laptop aan te kunnen schaffen. Stichting Leergeld biedt deze gezinnen financiële hulp.

 

Praktische en financiële hulp voor gezinnen
Stichting Leergeld is een landelijke organisatie met zelfstandige regionale stichtingen. De stichtingen bieden financiële en praktische hulp aan gezinnen met kinderen van 4 tot 18 jaar. Gerry van Dongen is algemeen coördinator bij Stichting Leergeld West-Brabant Oost (WBO). Ze werkte er eerst als vrijwilliger. Gerry vertelt: “Toen ik twee jaar geleden startte als algemeen coördinator was ik eigenlijk al met pensioen, maar ik vind het fijn om zo iets te kunnen betekenen voor de maatschappij. Onze stichting werkt voor zes gemeentes in West-Brabant. We hebben een beperkt aantal betaalde uren, maar het grootste deel van het werk wordt gedaan door ruim 40 vrijwilligers. Daar zijn we heel dankbaar voor.”

Leergeld West-Brabant Oost helpt zo’n 1400 kinderen van ruim 800 gezinnen in de gemeenten Oosterhout, Altena, Dongen, Gilze-Rijen, Drimmelen en Geertruidenberg. Gezinnen kunnen bij Stichting Leergeld terecht voor praktische en financiële hulp voor bijvoorbeeld sport- of zwemlessen, sportkleding, muzieklessen of een bijdrage aan onderwijsmiddelen zoals een atlas, tekendoos of een laptop.

Gerry: “We zijn afhankelijk van subsidie van de gemeentes. In overleg met gemeentes wordt bepaald waaraan wij als stichting mogen bijdragen. In sommige gemeentes vergoeden we voor gezinnen bijvoorbeeld het internet, en in andere gemeentes krijgen kinderen allemaal een smartphone als ze van de basisschool naar de middelbare school gaan.”

 

Voor het eerst naar de middelbare school
“Als een kind voor het eerst naar de middelbare school gaat, moeten er allerlei nieuwe dingen worden aangeschaft. Denk aan een rugzak, atlas, woordenboeken, een grafische rekenmachine en een laptop. Ouders met financiële problemen of een kleine beurs schrikken hier vaak van. Voor lang niet ieder gezin is dit financieel mogelijk. Wij proberen deze gezinnen financieel te ondersteunen”, vertelt Gerry.

 

Samenwerking voor educatielaptops
Leergeld West-Brabant Oost werkt samen met The Rent Company om gezinnen in de regio West-Brabant Oost te voorzien van laptops. De scholen die via The Rent Company Easy4u-abonnementen voor educatielaptops aanbieden zijn bekend bij Stichting Leergeld West-Brabant Oost.

 Gerry: “Er is voor ons een webshop met alle aangesloten scholen uit de regio ingericht. Via ons krijgen de gezinnen een speciale code, waarmee zij terecht kunnen in de webshop. Kinderen kunnen op dezelfde manier hun laptop bestellen als klasgenoten dat doen. Wij hebben online direct een goed overzicht en alles is administratief netjes geregeld. Tijdens het uitdelen van de laptops op school, is geen verschil te zien tussen de gesubsidieerde laptops en de laptops die door ouders zelf zijn aangeschaft. Voor veel ouders en kinderen is het heel prettig dat er zo discreet en respectvol omgegaan wordt met de financiële situatie van de gezinnen.”

 

Financiële problemen
“Helaas weten ouders onze stichting nog niet altijd te vinden”, vertelt Gerry. “We gaan daarom langs bij scholen in de regio en publiceren regelmatig artikelen in lokale weekbladen. Ook gemeentes sturen gezinnen naar ons door. Soms voelen gezinnen schaamte om bij ons aan te kloppen, maar dat is niet nodig. Iedereen kan helaas in de financiële problemen terechtkomen. Bijvoorbeeld door een scheiding, het verliezen van een baan of door steeds hogere lasten. Het zou natuurlijk het beste zijn als wij als organisatie op een gegeven moment overbodig worden, maar we groeien nog steeds. Door de coronacrisis en de verhoogde energietarieven verwachten we zelfs een nog grotere groei. En zolang het nodig is, blijven wij de kinderen helpen waar kan.”

 

Powered by:

2000px-microsoft-logo-2012-svg(9).png