Altijd klaar voor morgen met digitaal onderwijs
 

Met wie kun je nu beter in gesprek gaan over het digitale onderwijs dan met Peter de Zoete. Hij heeft meer dan 19 jaar voor Microsoft gewerkt, in Amsterdam, Londen, Parijs, Hong Kong en Seattle. In juni 2019 verliet hij echter zijn internationale zakelijke loopbaan en werd hij rector op het Kennemer Lyceum in Overveen. Peter kent als geen ander de cruciale rol van de digitale techniek binnen het huidige onderwijs. Daarom stelden we hem 7 actuele vragen:

 

“Wat heeft jou de afgelopen periode het meest verbaasd?”

 

Al in 2001 was Peter werkzaam voor de productgroep IP Telephony bij Microsoft. Hij was zo geïntrigeerd door de toenmalige digitale telefonie technologie, zoals MSN en Skype, dat hij ervoor naar Hong Kong verhuisde. Videobellen bleek in China bij veel grote bedrijven heel normaal te zijn. Het verbaasd hem dat het bijna 20 jaar lang geduurd heeft totdat de technologie, die er altijd al was, op de reguliere werkvloer bij ons geaccepteerd werd. “Qua adoptie heeft de wereld blijkbaar een pandemie nodig”, merkt Peter op. Hij doelt natuurlijk op het feit dat het online vergaderen, overleggen en leren nergens meer zijn weg te denken. Toen het plotseling anders moest, gebeurde het ook.

 

“Wat waren voor jou grote uitdagingen?”

 

Het Kennemer Lyceum liep oorspronkelijk achter met het lesgeven via laptops. De docenten waren wel voorzien van hardware, maar de studenten niet. Daarnaast was het gebruik van internet in de klassen nog niet optimaal. “Internet is een voorwaarde voor verandering, want alleen scholen die digitale leermiddelen omarmen leveren studenten af die voorbereid zijn op de “echte” wereld waarin gewerkt wordt.”

 

“Is naar school gaan nog wel nodig?”

 

Deze vraag stelden wij om te onderzoeken of het mogelijk zou zijn om jonge mensen alleen maar online les te geven. “Een middelbare school is geen LOI waar je een online certificaat of opleiding haalt”, antwoordt Peter. Scholengemeenschappen, zoals het Kennemer Lyceum, hebben ook een opvoedende taak. “Het gaat op school niet alleen om werken en toetsen maar vooral ook om socialisatie en persoonsvorming”. Dat is ook precies de reden waarom hij het zo fantastisch vindt om samen met zijn team een springplank te zijn voor jonge mensen en hen in de breedte klaar te stomen voor een mooie toekomst.

 

“Moeten onderwijsinstellingen het hybride lesgeven omarmen?”

 

Als het aan Peter ligt niet. Hij legt uit dat op dit moment de klassen in tweeën worden gesplitst, de ene helft online vanaf de studeerkamer thuis en de andere helft op school. “Ik heb enorm veel respect gekregen voor mijn collega’s hoe zij dit allemaal hebben moeten regelen, maar op de langere termijn werkt dit niet. Enerzijds is het nadelig voor de magie die in de klas moet gebeuren, anderzijds kunnen leerlingen die online deelnemen minder goed hun aandacht vasthouden dan in de klas”, merkt hij op. Wel kan hybride lesgeven een prima middel zijn om leerlingen toch les te kunnen geven als zij bijvoorbeeld ziek thuis zijn of om een andere reden niet naar school kunnen komen. Dat geldt ook voor docenten die om een bepaalde reden tijdelijk niet naar school kunnen komen. Dan zou overwogen kunnen worden om de hele klas toch online les te geven. Geen halve maatregelen dus.

 

“Wat zal er blijvend veranderd zijn, ook na corona?”

 

Vooral de digitale communicatie van docenten met leerlingen en ouders zal blijvend veranderd zijn. De ‘tien-minuten-gesprekken’ op school zijn vervangen door virtuele gesprekken met ouders. Het levert zowel ouders als docenten extra tijd op en biedt ook een kans voor meer tussentijds overleg als dat nodig mocht zijn. Ook de relatie tussen bijvoorbeeld mentor en leerling is veranderd. Doordat alle leerlingen van laptops voorzien zijn kunnen er extra vragenuurtjes of chatcontacten buiten het lesrooster gerealiseerd worden. “Qua communicatie en productiviteit zijn we er tien jaar op vooruit gegaan!”

 

Daarbij merkt Peter wel op dat er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden. Het is natuurlijk aan zowel docenten, ouders en leerlingen om te beoordelen wanneer het wenselijk is om buiten de reguliere schooltijd contact met elkaar te hebben.

 

“Welke tips heb je aan andere onderwijsinstellingen?”

 

Lesgeven zonder laptops bestaat niet, toch zijn er nog onderwijsinstellingen die laptops niet faciliteren. “Alle leerlingen hebben wel een smartphone, maar dat is geen productiviteitstool waar je op kunt typen en die je later op je werk ook gaat gebruiken”, is hoe Peter het verwoordt. Daarnaast merkt hij op dat zij dan ook alle kansen krijgen om nog meer praktijkervaring op te doen met Microsoft Office 365 en het online samenwerken.

 

Een andere tip is om docenten volledig te ontzorgen op het gebied van de benodigde techniek. Toen er gedwongen online les gegeven moest worden heeft de ICT afdeling van het Kennemer Lyceum ervoor gezorgd dat Microsoft Teams aan Magister gekoppeld werd. Dat betekende dat alles voor docenten klaarstond voor het online lesgeven en de juiste kinderen per klas al waren toegevoegd. “Regel het dus goed aan de achterkant”, is de feitelijke tip die werd gegeven.

 

Tot slot geeft hij de tip om goed na te denken over de manier waarop je connectie houdt met ouders en studenten. “Zorg dat je ook in de leefwereld van jonge mensen zit. Een e-mail wordt bijvoorbeeld slechter gelezen dan een video.” Daarom heeft het Kennemer Lyceum ook een eigen YouTube kanaal. Klik maar hier.

 

“Wat heeft de digitalisatie in het onderwijs nog meer gebracht?”

 

Peter geeft een prachtig antwoord hierop. In de tijd dat hij voor Microsoft werkte had deze organisatie de tagline “Your potential our passion”. Dat blijkt enorm toepasbaar te zijn op het onderwijs. Hij is bijvoorbeeld enorm trots dat kinderen tegenwoordig vloeiend Engels praten, omdat zij via laptops niet alleen maar les van een docent krijgen, maar alles wat ze in hun leven willen leren ook van andere mensen op de wereld kunnen krijgen. “In de discussie met tegenstanders wordt vaak aangegeven dat een laptop in de klas niet een doel op zich moet zijn. Natuurlijk is een laptop een middel. Het aanleren van digitale vaardigheden is het grotere doel maar kan niet gerealiseerd worden zonder een laptop in de klas.”

 

Over het Kennemer Lyceum

 

Dat het Kennemer Lyceum altijd klaar is voor morgen en zich digitaal manifesteert kun je terugzien via de virtuele tour. Er wordt van leerlingen verwacht dat ze op school én thuis met de laptop kunnen werken. Om hen daarbij volledig te ontzorgen bieden zij ouders en leerlingen de Easy4u abonnementen van The Rent Company aan.

 

Dankwoord

 

Namens The Rent Company willen we Peter de Zoete bedanken voor het delen van zijn visie en kennis.

 

In samenwerking met:

intel-11thgen.pngdelltech-logo-stk-blue-gry-rgb.png