Het Elzendaal College


Soepele dienstverlening en eigen laptopservicepunt in de school

Zo’n 5,5 jaar geleden begon het laptopavontuur voor het Elzendaal College. Na positieve verhalen te hebben gehoord van andere scholen, werd The Rent Company gekozen als partij waar leerlingen – als ze dat willen - terecht kunnen voor de aanschaf en het onderhoud van hun laptop. Met een eigen servicepunt in de school, beheerd door mbo-studenten. Eelco Basten, conrector Bedrijfsvoering, blikt terug op wat hen tot dit besluit bracht en wat de ervaringen zijn.

 

Het Elzendaal College heeft twee locaties. In Boxmeer worden de onderwijssoorten mavo, havo, atheneum en gymnasium aangeboden aan zo’n 1700 leerlingen. De locatie in Gennip, met ongeveer 700 leerlingen, heeft een onderbouw havo en atheneum en een volledige vmbo-afdeling. Zes jaar geleden zijn ze stap voor stap het gebruik van laptops gaan invoeren. Beginnend bij de brugklassen. “Het is toch een grote operatie. We zijn bij andere scholen gaan kijken hoe ze dat deden. Daarbij hoorden we veel positieve verhalen over The Rent Company. Zij kunnen je echt ontzorgen”, aldus
Eelco Basten die vanuit zijn verantwoordelijkheid voor Bedrijfsvoering nauw bij dit proces betrokken was.

 

Laptops nodig voor onze onderwijsdoelstellingen
“We willen graag de leerlingen onderwijs aanbieden dat past bij dit digitale tijdperk. En daarbij bijvoorbeeld de mogelijkheid hebben om te differentiëren. Veel uitgeverijen bieden ook interessante digitale lesmethodes die hieraan bijdragen. Dit alles bij elkaar maakte dat we graag
alle leerlingen de beschikking wilden geven over een laptop. We hebben gekozen voor Windows-laptops omdat de ict-toepassingen en programmatuur waarmee we op school werken, hierop het beste draaien. We hebben bij het lesgeven op afstand, vanwege Corona, gemerkt dat we de juiste keuzes gemaakt hebben. Zo is geluid en camera heel noodzakelijk om goed op afstand les te kunnen geven. En natuurlijk sowieso het feit dat elke leerling een device heeft. Dat scheelt enorm bij het makkelijk switchen van fysiek naar online lesgeven.”

 

Gemak voor ouders
“Ouders kunnen ervoor kiezen om in zee te gaan met The Rent Company. Dat hoeft dus niet. Als leerlingen al een laptop hebben of ze willen het zelf aanschaffen, dan kan dat ook. Veel ouders kiezen er wel voor”. Met het Easy4u-abonnement heeft de leerling alles in één keer geregeld: service, verzekering, software en hardware. “Ouders kiezen welke laptop ze willen aanschaffen en op welke manier ze willen betalen. Dat kan in één keer, maar mag ook via een afbetalingsregeling verspreid over een aantal jaren. Zo is het voor de meeste ouders op te brengen en komt de laptop uiteindelijk in bezit van de leerling. Dit hele proces gaat buiten de school om, wij hebben daar geen omkijken naar. Natuurlijk zijn er regelingen voor ouders die het niet kunnen betalen, maar dat gaat buiten The Rent Company om.”

 

Service in huis: van uitlevering, reparatie tot leenlaptops
“In beide scholen is een servicepunt aanwezig die open is tijdens schooltijden. Deze wordt
bemand door een mbo-student die begeleid wordt door zowel The Rent Company als de
school zelf. Een waardevolle ervaring voor studenten! In de praktijk betekent dit dat we
ongeveer per half jaar nieuwe studenten krijgen. Zo’n servicepunt in de school is ideaal.
Als leerlingen technische problemen hebben, kunnen ze direct terecht. Als het niet meteen
opgelost kan worden, krijgt de leerling een leenlaptop mee. Op die manier heb je nooit
leerlingen in de les die geen beschikking hebben over een laptop. Aan het begin van het
schooljaar zorgen we samen met The Rent Company dat alle nieuwe brugklassers en
andere nieuwe leerlingen alles op orde hebben qua installatie van software. Dat loopt heel
soepel, net als de software-updates die af en toe plaats moeten vinden.”

 

Goed samenwerken is het sleutel woord
Volgens Eelco valt en staat het succes met goed samenwerken. Het is een samenspel
tussen de ict-coördinatoren, The Rent Company, de mbo-studenten en de mbo-opleiding.
Als iedereen weet wat zijn of haar verantwoordelijkheid is en je houdt de lijntjes kort,
dan doet uiteindelijk iedereen waar hij of zij goed in is. En daardoor is de laptop een
goedwerkend hulpmiddel waarmee het onderwijs versterkt kan worden en waar de docent
verder geen omkijken naar heeft.

 

Conclusie
Op de vraag aan Eelco hoe leerlingen de service van The Rent Company ervaren, geeft hij aan dat hij er eigenlijk weinig over hoort en dat is een heel goed teken!